SONDA : Do jakiego Operatora przeniósłbyś numer?
Play
Orange
T-Mobile
Plus GSM

Dlaczego lepiej wybrać ofertę bez telefonu ?

(przed przeczytaniem niniejszego rozdziału sugerujemy zapoznanie się z naszym krótkim  słownikiem określeń telekomunikacyjnych ►► )

W większości przypadków Dostawcy Usług telefonii komórkowej proponują abonentowi zawarcie umowy na czas określony jednocześnie proponując zakup atrakcyjnego telefonu komórkowego w cenie promocyjnej np. 1 zł.
Różnica pomiędzy wartością rzeczywistą telefonu a ceną promocyjną stanowi tzw. wartość udzielonej ulgi cenowej.
Jako, że umowa z reguły zawierana jest na czas określony, Klient (zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne + rozporządzenie MI z dnia 16 grudnia 2010 r) w przypadku zerwania takiej umowy jest zobowiązany zwrócić udzieloną mu ulgę ale tylko w wysokości obliczonej z proporcji długości okresu brakującego do końca umowy do długości całego okresu umowy.
Dostawca Usług (operator) wartość udzielonej ulgi umieszcza w umowie z Klientem.  Jest rzeczą oczywistą , że Dostawca Usług dąży do tego, aby wartość udzielonej ulgi była jak największa. W ten sposób klient zostaje silniej związany z Dostawcą Usług .
Analizując ceny abonamentów oraz wartości udzielonej ulgi widać wyraźną i oczywistą prawidłowość, że im wyższy abonament klient wybierze tym większą otrzyma ulgę do ceny telefonu.
Można także stwierdzić, że im droższy telefon klient wybierze za symboliczną złotówkę tym droższy abonament będzie musiał płacić przez cały czas trwania umowy.
Analizując cenniki widać wyraźnie, że najniższe koszty połączeń Dostawcy Usług oferują w umowach bez telefonu.
Wybierając telefon o wartości, np. 1000 zł oferowany w cenie promocyjnej 1 zł w umowie terminowej na 24 miesiące wartość miesięczna udzielonej ulgi wynosi ponad 41 zł miesięcznie.
Abonent rezygnując z takiego telefonu powinien oczekiwać zmniejszenia swojego miesięcznego rachunku o kwotę proponowanej ulgi cenowej z której zrezygnował ( w tym przypadku 41 zł)

Mając na uwadze fakt , że w części  przypadków Dostawcy Usług (operatorzy)  mogą zawyżać  ceny katalogowe telefonów komórkowych oraz analizując cenniki różnych ofert można dojść do wniosku , że w wielu przypadkach najkorzystniejszy dla Klienta mógłby być wybór oferty bez telefonu (tylko sim).  Klient podpisując umowę o  świadczenie usług telefonii komórkowej w ofercie ,,tylko sim" uzyskuje bardzo korzystne stawki za połączenia. Osiągnięty zysk niejednokrotnie przewyższa wysokość ulgi jaką  Klient uzyskałby  w ofercie z telefonem.
Dlatego też,  uważamy że w wielu przypadkach, korzystniejsze dla Klienta może być  podpisanie umowy na ofertę ,,tylko sim"  i zakupienie telefonu komórkowego na wolnym rynku.  Więcej informacji na temat tych ofert oraz ranking najlepszych propozycji ,,tylko SIM" znajduje się na naszej stronie Super-SIM.pl.


Często okazuję się , że taki sam telefon na wolnym rynku można zakupić znacznie taniej niż  w ofercie (bez umowy) Operatora telefonii komórkowej  ( wystarczy porównać ceny np. na Allegro)
Wybierając ofertę ,,tylko sim" można używać dalej swój  dotychczasowy telefon który  jest zawyczaj , po okresie promocyjnym, w dobrym stanie.

Pamiętajmy , że wybranie oferty  z nowym super nowoczesnym  telefonem za złotówkę, w niektórych przypadkach, może nas drogo kosztować !!

 


więcej
więcej
© Przeniesienie.com Wszelkie prawa zastrzeżone 2011