SONDA : Do jakiego Operatora przeniósłbyś numer?
Play
Orange
T-Mobile
Plus GSM

Jak będzie wyglądało zniesienie opłat roamingowych?

Dodano: 01.05.2017

Od 15 czerwca znikają opłaty roamingowe w UE

Definicja roamingu

Roamingiem nazywamy mechanizm umożliwiający korzystanie z usług obcych sieci komórkowych w sytuacji gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem swojej sieci. Rozróżniamy roaming międzynarodowy lub krajowy. W ostatnich latach roaming na obszarze państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) został w znacznym stopniu uregulowany. Członkami EOG są państwa Unii Europejskiej oraz trzy kraje: Islandia, Lichtenstein i Norwegia (+ wkrótce prawdopodobnie Wielka Brytania po opuszczeniu UE).

Roaming na obszarze EOG

Pierwsze rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie roamingu weszło w życie 30 czerwca 2007 r. Następnie było ono kilkakrotnie modyfikowane. Wprowadzone regulacje prawne doprowadziły do znacznego obniżenia cen za roaming. Największe zmiany weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r i obowiązywać będą do 14 czerwca 2017 r. W tym okresie operator może jeszcze stosować dodatkowe opłaty roamingowe do ustalonej krajowej ceny detalicznej. Zgodnie z definicją krajowa cena detaliczna oznacza cenę, po której operator taryfikuje połączenia abonenta w kraju, zgodnie z wybraną przez niego taryfą.

W roamingu tak jak w domu

Od dnia 15 czerwca 2017 nastąpi w Unii Europejskiej (i w EOG) zniesienie opłat z tytułu roamingu. Przepisy te określane są nazwą RLAH ( roam-like-at-home), ponieważ wprowadzają zasadę rozliczeń kosztów połączeń w roamingu tak jak w kraju. Zasada RLAH oznacza, że dodatkowa opłata roamingowa nie będzie pobierana, a operator będzie rozliczał połączenia wg krajowej ceny detalicznej. Zgodnie z uregulowaniami Komisji Europejskiej, bezpłatny roaming będzie dostępny dla każdego klienta i nie będzie planowanego wcześniej ograniczenia czasowego do korzystania maksymalnie 90 dni w roku. Będą natomiast mechanizmy obronne chroniące operatorów przed nadużyciami ze strony nieuczciwych klientów.

Czasami roaming płatny

Rozporządzenie Komisji Europejskiej pozwala operatorom dodatkowo nałożyć na nieuczciwych klientów opłatę roamingową w wysokości nie większej niż maksymalne stawki hurtowe w roamingu tj. obecnie będą to takie wartości jak: 0,032 euro za minutę rozmowy, 0,01 euro za SMS i 7,7 euro za 1 GB. Są to stawki według których operatorzy rozliczają się wzajemnie za zakończenie połączenia w swojej sieci. Te dodatkowe opłaty roamingowe mogłyby być nakładane tylko w sytuacji gdy klient generuje nieznaczny ruch w kraju w porównaniu z ruchem generowanym za granicą. Podstawą do naliczenia takiej dodatkowej opłaty może być także długa nieaktywność karty i włączanie jej tylko poza granicami kraju oraz sekwencyjne stosowanie w roamingu wielu kart SIM przez jednego klienta. Operator będzie miał obowiązek wcześniejszego powiadomienia klienta o nałożeniu dodatkowych opłat roamingowych

Uregulowanie cen hurowych

W dniu 1 lutego 2017 grupa negocjatorów rządów państw UE i europarlamentu uzgodniła nowe porozumienie w sprawie maksymalnych stawek hurtowych w roamingu jakie obowiązywać będą od 15 czerwca 2017 r. Wynegocjowany kompromis przewiduje, że maksymalna stawka hurtowa opłaty za rozmowę telefoniczną wynosiła będzie za 0,032 euro za minutę a za smsa - 0,01 euro. Maksymalna hurtowa stawka za transmisję danych będzie od 15 czerwca wynosiła 7,7 euro za gigabajt i będzie stopniowo obniżana. Wprowadzenie maksymalnych hurtowych stawek roamingowych w UE ma na celu uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu krajowych rynków i firm telekomunikacyjnych po 15 czerwca 2017r. W przypadku utrzymania dużych różnic w wysokości stawek hurtowych w poszczególnych krajach UE, całkowite zniesienie opłat roamingowych na terenie UE, mogłoby znacznie zaburzyć warunki konkurencji na rynkach krajowych.

 

Zakup karty SIM w innym kraju

Mieszkańcy UE (EOG)  będą mogli nadal kupować dowolne karty SIM w dowolnym innym państwie członkowskim i korzystać z internetu lub dzwonić według lokalnych stawek obowiązujących w tym kraju. Jednak nie zawsze będą mogli korzystać z bezpłatnego roamingu, jeżeli nie zamieszkują w kraju, w którym kupili kartę, lub nie mają trwałych związków z tym krajem pociągających za sobą częste i długie pobyty w tym kraju.

Zabezpieczenia przed nadużyciami

W celu wykrycia ewentualnych nadużyć operatorzy oferujący roaming mogą kontrolować sposób korzystania z usług przez klientów zarówno w ich własnym kraju, jak i w innych państwach UE. Kontrole będą przeprowadzane z wykorzystaniem informacji, które operatorzy wykorzystują już w rozliczeniach ze swoimi klientami. Będą to jasne i przejrzyste wskaźniki jak:

  • 1. przewaga wykorzystania roamingu nad wykorzystaniem krajowym oraz przewaga pobytu w innym państwie członkowskim UE nad pobytem w kraju (logowanie do sieci operatora oferującego roaming) zaobserwowana przez okres przynajmniej czterech miesięcy;
  • 2.  długi okres braku aktywności karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w roamingu;
  • 3. korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego użytkownika w ramach roamingu.

 

Musimy zdawać sobie sprawę, że usługa „roam like at home” jest przeznaczona przede wszystkim dla podróżnych. W przypadkach nadużyć operator będzie musiał udowodnić, że nieprawidłowości występowały przez okres co najmniej czterech miesięcy. Jeżeli na przykład spędzamy dwa miesiące z czterech za granicą oraz jeżeli wykorzystywaliśmy w tym czasie sieć komórkową w większym stopniu za granicą niż we własnym kraju to operator może wysłać do nas ostrzeżenie. Po otrzymaniu ostrzeżenia będziemy mieli dwa tygodnie na wyjaśnienie sytuacji. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, operator będzie mógł nałożyć dodatkowe opłaty roamingowe (równe hurtowym stawkom roamingowym).

 

Autor: Krzysztof Nieścioruk
Źródło: Komisja Europejska
Zobacz więcej nowości

więcej
więcej
© Przeniesieniegsm.pl Wszelkie prawa zastrzeżone 2011