CENTEL-NET
Zakład Usługowo-Handlowy
Biuro Techniczno-Handlowe

Pl. Jana Kilińskiego 3 pok. 119
71-414 Szczecin
tel. 91 4501-201
wew. 333 w godz. 11-15
e-mail: biuro@centel.net.pl

SONDA : Do jakiego Operatora przeniósłbyś numer?
Play
Orange
T-Mobile
Plus GSM

Polityka prywatności

Ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje serwis Przeniesienie.com  znajdujący się pod domeną internetową www.przeniesienie.com
  2. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje Dostawców Usług telekomunikacyjnych  z którymi współpracuje serwis Przeniesienie.com
  3. Przeniesienie.com   w pełni respektuje  prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników
  4. Dane osobowe zebrane w formularzach są wykorzystywane wyłącznie przez serwis Przeniesienie.com  i/lub przez Dostawców Usług  w związku z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez Dostawców Usług
  5. W przypadku usług telekomunikacyjnych serwis Przeniesienie.com  zastrzega sobie możliwość przekazywania danych osobowych swoich Użytkowników podmiotom trzecim.  Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane tylko Dostawcom Usług telekomunikacyjnych lub ich Autoryzowanym Przedstawicielom  , z którymi Przeniesienie.com  podpisało stosowne umowy

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Przeniesienie.com oraz Dostawcy Usług .
  2. Pytanie o dane osobowe pojawia się w przypadku  korzystania z usług naszego serwisu . Dane te najczęściej zbierane są za pomocą formularzy. Dane osobowe są gromadzone w celu  prawidłowego świadczenia usług przez serwis Przeniesienie.com i przez Dostawców Usług
  3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.
  4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzach Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  

Cookies

Serwis Przeniesienie.com  korzysta z Cookies. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przeciwnym wypadku dostęp do zasobów i funkcjonalności mogą być ograniczone. Cookies umożliwiają między innymi zapamiętywanie pól w formularzach.

Statystyki

Serwis Przeniesienie.com  korzysta z rozwiązań firmy www.stat24.com i w ten sposób zbiera informacje dotyczące ruchu na witrynie oraz danych geologicznych przypisanych użytkownikowi. Wszystkie informacje związane z ruchem na stronie wykorzystywane są przez Przeniesienie.com  jedynie jako informacje wewnątrz firmy i nie są publikowane w innych miejscach..


więcej
więcej
© Przeniesienie.com Wszelkie prawa zastrzeżone 2011