SONDA : Do jakiego Operatora przeniósłbyś numer?
Play
Orange
T-Mobile
Plus GSM
  Regulamin jest w trakcie opracowywania

  Pojęcia użyte poniżej oznaczają:
 1. Przeniesienie.com
  Serwis należący do Centel-Net  Zakład Usługowo-Handlowy w Szczecinie
  70-783 Szczecin
  tel. +48 091
  Regulamin
  niniejszy Regulamin serwisu
  Użytkownik
  firma lub osoba korzystająca z usług serwisu Przeniesienie.com
  Klient
  klient  sewisu Przeniesienie.com
  Zamówienie
  dokument zawierający informacje na temat wzajemnych zobowiązań serwisu Przeniesienie.com  i Użytkownika/ Klienta. Podpisanie przez Użytkownika Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a Przeniesienie.com
  Usługi
  usługi Przeniesienie.pl plegające na pozyskiwaniu kliętów w imieniu i na rzecz  Operatorów telefonii komórkowej..


   
  1. Prawa i możliwości odwiedzających stronę
   1. przeglądania opublikowanych materiałów
   2. pobierania dem i materiałów udostępnionych w dziale download
   3. zakup usłu oferowanych w serwisie
   4. komentowania i oceniania usług dostępnych w serwisie
  2. Obie strony zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Prawa autorskie
   1. Witryna zawiera produkty chronione prawem autorskim
   2. Grafika, loga, znaki towarowe są własnością ich twórców.
  4. Serwis prowadzi sprzedaż usług  za pośrednictwem sieci Internet
  5. Zamówienia można składać całą dobę od poniedziałku do niedzieli przez cały rok.
  6. Dokumenty wysyłane są na adres podany przez klienta w formularzu zamówieniowym (po naciśnięciu przycisku realizuj zamówienie) 
  7. .
  8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. 
  9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Przeniesienie.com  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach serwisu, składa ofertę zawarcia umowy kupna określonej usługi na warunkach podanych w opisie tej usługi.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Przeniesienie.com
  11. Przeniesienie.com zastrzega sobie prawa do zmian treści regulaminu m.in. w przypadku:
   1. Zmian dokonanych przez uprawnione organy państwa w przepisach prawa lub wydanych orzeczeniach mających wpływ na działalność Przeniesienie.com
   2. Zmian warunków technicznych związanych m.in. z postępem technicznym
   3. Sił wyższych
  12. O dokonanych zmianach lub wprowadzeniu nowego regulaminu Przeniesienie.com zawiadomi Użytkownika przesyłając, na adres poczty elektronicznej (podany przy rejestracji) odnośnik do strony WWW z nowym regulaminem lub zmianami.
  13. Nowy regulamin wchodzi w życie po upływie 7dni od daty publikacji
  14. Korzystając z serwisu oznacza, że zapoznałeś się z regulaminem Przeniesienie.com

więcej
więcej
© Przeniesienie.com Wszelkie prawa zastrzeżone 2011

Serwis Przeniesienie.com prowadzi ranking najlepszych ofert telefonii komórkowej i ułatwia przeniesienie numeru do innego operatora.

Usługa przeniesienie numeru została narzucona operatorom telefonii komórkowej w wielu krajach niejako odgórnie przez urzędy odpowiadające za regulację rynku usług telekomunikacyjnych. W Polsce urzędem takim jest UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). Do czasu wprowadzenia usługi przeniesienia numeru abonenci praktycznie nie mogli się czuć właścicielami swojego numeru telefonu. W sytuacji gdy Abonent chciał przejść do innego operatora, ponieważ znalazł tam lepszą ofertę, nie mógł zachować swojego numeru. W przypadku dokonywania zmiany operatora klienci tracili swój dotychczasowy numer. Można powiedzieć, że abonenci byli niejako ,,zablokowani" u swoich Operatorów. Była to sytuacja korzystna dla operatorów telekomunikacyjnych natomiast na pewno bardzo niekorzystna dla klientów. Raz otrzymany numer telefoniczny jest dla nas czymś w rodzaju wizytówki. Po jakimś czasie znają go wszyscy nasi znajomi. Zmiana takiego numeru wiąże się zawsze z utratą kontaktu przynajmniej z częścią osób z grona naszych znajomych. Dlatego przenoszenie numeru pomiędzy operatorami a w zasadzie samo prawo abonenta do przeniesienie numeru jest bardzo istotnym elementem. Sam fakt, że abonent ma takie prawo do zmiany operatora i do zachowania swojego numeru znacznie podnosi pozycję negocjacyjną klienta i wpływa na zwiększenie konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym. Abonenci mogą swobodnie ,,przebierać" w różnego rodzaju najnowszych ofertach i promocjach. Zwiększający się stopień nasycenia rynku powoduje, iż coraz trudniej jest pozyskać operatorom nowego klienta. Konkurowanie o klienta często polega na ,,przeciąganiu" istniejących abonentów do swojej sieci kusząc ich lepszą ofertą. Zaczęły powstawać oferty dedykowane tylko dla osób przenoszących numer. W 2013 roku powstały w sieciach alternatywnych (Heyah, Red Bull Mobile czy nju mobile)nowe tanie oferty z nielimitowaną ilością rozmów i sms-ów do wszystkich sieci. Pociągnęło to za sobą znaczne zwiększenie transferu numerów do tych sieci. Taki kierunek zmian zwiększający konkurencję jest jak najbardziej pożądany przez klientów a także przez Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE. Urząd ten jest powołany w celu pełnienia funkcji regulacyjnych na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zadaniem tego urzędu jest również realizacja zadań w zakresie znoszenia monopoli państwowych w dziedzinie telekomunikacji i rozwijania konkurencji w tym sektorze. Dzięki działaniom UKE implementowano w Polsce uregulowania prawne ułatwiające proces przeniesienia numeru pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi. Ustalono również całkowite zniesienie opłaty za tę usługę. Zgodnie z zapisami ustawy ,,Prawo telekomunikacyjne" i zapisami odpowiedniego rozporządzenia przenoszenie numeru stało się możliwe nie tylko w ramach jednego rodzaju sieci telekomunikacyjnej ale także pomiędzy tymi sieciami. I tak na przykład możliwym stało się przeniesienie numeru stacjonarnego do sieci telefonii komórkowej traktowanej jako sieć stacjonarna. W tym przypadku numer przeniesiony nadal traktowany jest jako numer stacjonarny (nie ma funkcji mobilności) ponieważ może funkcjonować jedynie w ramach jednej stacji bazowej BTS (ok. 500 m). Wynika to z definicji zawartej w w/w Ustawie, określającej, że w przeciwieństwie do ruchomej publicznej sieć telefonicznej, stacjonarna sieć telefoniczna to sieć, w której zakończenia tej sieci mają stałą lokalizację. Z obserwacji z ostatnich kilku lat wynika jednoznacznie, że warto co jakiś czas zmieniać operatora. Istniejące na rynku oferty dla przenoszących numer są zdecydowanie lepsze od ofert dla nowych klientów a także dla klientów odnawiających umowę. Operatorzy zdają sobie sprawę, że pozyskanie nowego klienta będzie coraz trudniejsze ze względu na nasycenie rynku. Głównym zatem kierunkiem działań, w celu zwiększenia bazy swoich klientów, będzie zachęcanie istniejących abonentów do przeniesienia numeru.