Jaka to sieć - tu sprawdzisz w jakiej sieci jest numer

Od kiedy, pojawiła się możliwość przenoszenia numerów pomiędzy sieciami, pojawił się problem z identyfikacją tych sieci na podstawie znanego nam numeru. Poniżej udostępniono aplikację, pochodzącą ze strony T-Mobile, sprawdzającą numer z każdej sieci.

 

Uwaga!: sieci Operatorów wirtualnych MVNO (jak Virgin Mobile, Mobile Vikings, Lycamobile itp.) są prezentowane jako operatorzy, z którym MVNO ma podpisaną umowę.

 

Wcześniej trzy pierwsze cyfry numeru sugerowały nam jaka to siec obsługuje dany numer. Obecnie znając numer abonenta nie mamy pewności w jakiej sieci się on znajduje. Informacja ta może być przydatna ponieważ w wielu promocjach bezpłatne połączenia występują tylko w obrębie tej samej sieci.

Skąd wziął się numer naszego telefonu ?

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne to Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przydziela numerację, zgodnie z planami numeracji krajowej.  Zasady przydzielania określonych puli numerów dla poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Operatorzy uzyskują przydział numeracji na podstawie złożonego do UKE wniosku. Jeszcze do końca 2004 roku numery telefonów komórkowych były przypisane na stałe do operatora. Rozpoznanie jaka siec czy też w jakiej sieci funkcjonuje  określony numer komórkowy było stosunkowo proste, ponieważ poszczególni operatorzy  mieli przydzielone całe pule numeracyjne określone jedną lub dwiema pierwszymi cyframi numeru. Znając numer telefonu komórkowego można było od razu stwierdzić, jaka to sieć. Pod koniec 2004 roku sytuacja ta uległa zmianie z powodu wprowadzenia w większości krajów Unii Europejskiej a także w  Polsce  prawa abonenta do zachowania swojego numeru. Była to pewnego rodzaju rewolucja zwiększająca pozycję abonenta w stosunku do operatora telekomunikacyjnego. Od tej pory abonent miał prawo do usługi umożliwiającej przeniesienie swojego numeru do innego operatora czyli mógł  ,,przejść" do innego operatora zachowując swój dotychczasowy numer.  Prawo abonenta do zachowania numeru telefonu przy zmianie operatora telekomunikacyjnego wpłynęło w znaczący sposób na wzrost konkurenyjności pomiędzy operatorami . Numer telefonu przestał być własnoscią Operatora a stał się naprawdę wizytówką klienta. Teraz zmieniając operatora nie musimy ogłaszać naszym znajomym że nasz numer uległ zmnianie.

Kto wie jaka siec obsługuje dany numer ?

 Do niedawna informacje o przeniesionych numerach przechowywane były tylko w bazach danych operatorów GSM. Informacja w jakiej sieci GSM/UMTS był dany numer przekazywana była pomiędzy operatorami w ramach sygnalizacji w procesie nawiązywania połączania. Jeżeli pierwszy raz dany numer był przydzielony do konkretnego Operatora  to cały czas operator był zobowiązany przekazywać informację ( w ramach określonej sygnalizacji) o przynależności danego numeru do określonej sieci. W 2011 roku uruchomiona została tzw. Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Celem projektu PLI CBD jest umożliwienie automatycznego  pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy (pod numery alarmowe, w tym 112) a także usprawnienie usługi przenoszenia numerów przy zmianie operatora. Platforma ta pełni jednocześnie funkcję centralnej bazy numerów przeniesionych. to powinno znacznie skrócić się czas reakcji służb ratunkowych dzięki możliwości szybkiego zlokalizowania miejsca zdarzenia. W założeniu tego systemu jest także to , że usprawni on znacznie procedury między-operatorskie związane z przeniesieniem numeru, co powinno wpłynąć na jakość świadczenia usług.Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne Operatorzy byli zobowiązani są do dostosowania swoich systemów teleinformatycznych do systemu PLI CBD oraz do przekazywania danych do tego systemu w okresie dwóch miesięcy od dnia jego uruchomienia.

 

Rozpoznawanie sieci wirtualnych MVNO

Operator wirtualny MVNO (Mobile Virtual Network Operator) to podmiot, który oferuje usługi telefonii komórkowej i/lub mobilnego internetu na bazie infrastruktury telekomunikacyjnej (stacje bazowe, przekaźnikowe itp.) innego operatora. Największym na świecie operatorem wirtualnym jest Virgin Mobile, który jest również obecny w Polsce. Niektórzy operatorzy posiadający własną infrastrukturę jak na przykład PTK Centertel czy P4 oprócz podstawowych sieci jak Orange czy sieć Play tworzą także sieci równoległe niejako wirtualne jak np. sieć nju mobile, Heyah czy Red Bull Mobile. Niestety sprawdzając numer z takiej sieci otrzymamy jedynie informacje o operatorze głównym na bazie którego działa MVNO.

Po co wiedzieć jaka sieć obsługuje dany numer ?

Informacja w jakiej sieci GSM funkcjonuje dany numer może okazać się dla nas niezwykle istotna. Jest to związane z występującym często różnicowaniem stawek za połączenia wewnątrz własnej sieci danego operatora a połączeniami do sieci innych operatorów.  Często spotykaną praktyką są promocje w ramch których połączenia wewnątrz sieci są bezpłatne. Dotyczy to także wysyłania sms-ów i mms-ów. Realizując połączenie na określony numer nie będziemy wiedzieli jaki będzie  koszt jeśli nie będziemy wiedzieć jaka to sieć obsługuje ten numer.  Ponadto rozpoznanie jaka sieć kryje się za danym numerem jest również istotna przy wyborze przez nas konkretnego operatora. Jeżeli większość naszych znajomych a w tym rodzina należy do sieci określonego operatora to należałoby się zastanowić nad wybraniem właśnie tego operatora. Bezpłatne połączenia w ramach jednej sieci wcześniej występowały w takich promocjach jak ,,Stan darmowy w Play" , Pogaduchy w Orange na okrągło, ,,Zawsze Rozmawiaj" - nielimitowane rozmowy z numerami T-Mobile w kraju i na świecie. Bezpłatne połączenia w danej sieci są z reguły usługą która wchodzi jako opcja dodatkowa do danej oferty lub też jest jest kompletnym elementem danej oferty. W pierwszym przypadku , jako opcja, jest zazwyczaj dodatkowo płatna. Natomiast w wielu ofertach, bezpłatne połączenia w ramach sieci, są usługą bezpłatną  świadczoną w ramach płaconego abonamentu.  Widać z tego , że od faktu , w jakiej sieci jest dany numer , zależy czy rozmowa będzie bezpłatna czy też będzie stanowiła znaczny koszt. W ostatnim czasie sygnalizowany problem nieco zmalał na znaczeniu ponieważ powstało wiele tanich ofert z nielimitowaną ilością rozmów do wszystkich sieci. Oferty te funkcjonują w tzw. sieciach drugoplanowych jak: nju mobile , Heyah czy Red Bull Mobile. Już za kwotę ok. 29 zł miesięcznie uzyskujemy możliwość nielimitowanych rozmów do sieci komórkowych i stacjonarnych. Są to takie oferty jak: Red Bull Mobile No Limits II, Heyah non stop czy nju z rachunkiem ( nju mobile ).

Już ponad 1,7 miliona abonentów zmienia operatora w ciągu roku.

Z informacji UKE ( Urzędu Komunikacji Elektronicznej) wynika , że w 2016 roku ponad 1,17 mln abonentów zmieniło operatora telekomunikacyjnego. Najwięcej abonentów przeniosło się do sieci Play. W ostatnich latach dane te pozostają na podobnym poziomie.  Wynika z tego, że z uptywem czasu ilość numerów przeniesionych będzie stanowiła znaczący udział w ogólnej ilości numerów telefonicznych w Polsce. Oznacza to , że zanim zadzwonimy na nieznany nam numer najpierw powinniśmy sprawdzić w jakiej sieci się on znajduje. Od faktu jaka to sieć GSM/UMTS obsługuje dany numer może zależeć koszt rozmowy. W przeszłości dużym problemem było istnienie dużego zróżnicowanie stawek za połączania pomiędzy poszczególnymi operatorami. Obecnie stawki te się wyrównały dzięki wprowadzeniu jednolitych stawek MTR dla wszystkich głównych operatorów.

Jaka to siec - aspekty techniczne

Połączenia pomiędzy abonentami fizycznie realizują urządzenia techniczne nazywane centralami telefonicznymi. Przed zestawieniem połączenia od abonenta A do abonenta B centrala telefoniczna abonenta inicjującego połączenie musi ustalić, jaka to siec obsługuje wybrany przez abonenta A numer. Centrala telefoniczna musi to ustalić, aby skierować połączenie do właściwej sieci. W tym celu centrale wykonują określone połączenia i komunikują się między sobą za pomocą odpowiedniej sygnalizacji. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z numerem przeniesionym to możemy tu określić tak zwaną  sieć dawcy i sieć biorcy.
Siec dawcy - jest to sieć operatora, który jako pierwszy otrzymał do dyspozycji dany numer ( przydział numeracji przez UKE). Abonent może wielokrotnie zmieniać sieć operatora natomiast dawcą jest zawsze operator pierwszy w tym łańcuchu.
Sieć biorcy - jest to sieć, która aktualnie obsługuje dany numer.

Zestawienie połączenia przez centralę telefoniczną od abonenta A do abonenta B który jest abonentem przeniesionym do innej sieci może być zrealizowane na kilka następujących sposobów:

  • Metoda OR ( Onward Routing) - centrala abonenta A ( inicjującego połączenie) zestawia połączenie do sieci dawcy na podstawie informacji o pierwotnie przydzielonych numerach. Centrala w sieci dawcy sprawdza i stwierdza, że numer został przeniesiony. Następnie sprawdza własną bazę numerów przeniesionych , określa jaka to sieć  i zestawia dalej połączenie do sieci biorcy. Jest to dość nieekonomiczne rozwiązanie, ponieważ cały czas utrzymywane  są połączenia pomiędzy trzema centralami.
  • Metoda CDB (Call drop back) - centrala abonenta inicjującego połączenie wysyła zapytanie w ramach sygnalizacji międzycentralowej do sieci dawcy. Centrala dawcy po stwierdzeniu, że numer abonenta B został przeniesiony do innej sieci, odsyła tą informację wraz z dodatkowymi danymi dotyczącymi aktualnej sieci biorcy. Mając te dane centrala abonenta A zestawia połączenie bezpośrednio do sieci abonenta B bez angażowania zasobów  sieci dawcy. Wszystkie 3 centrale telefoniczne muszą posługiwać się sygnalizacją SS7
  • Metoda QoR ( Query on Release) - podobnie jak w poprzednim przypadku najpierw kierowane jest zapytanie do centrali dawcy. Po uzyskaniu informacji jaka sieć obsługuje abonenta B centrala abonenta A wysyła zapytanie do centralnej bazy danych numerów przeniesionych. Po uzyskaniu odpowiednich danych z tej bazy centrala zestawia właściwe połączenie do sieci biorcy
  • Metoda ACQ ( All Call Query) - przed każdym zestawieniem połączenia centrala abonenta A wysyła zapytanie do centralnej bazy numerów przeniesionych jaka siec obsługuje numer abonenta B i dopiero po otrzymaniu właściwych informacji zestawia połączenie do właściwej sieci

Jak widać z przedstawionych wyżej informacji utworzona przez UKE Centralna baza numerów przeniesionych pełni bardzo ważną rolę. Dodatkowo odciąży Operatorów od konieczności utrzymywania własnych baz dotyczących numerów pierwotnie im przydzielonych. Usprawni to również sam proces gromadzenia informacji o numerach przeniesionych zwłaszcza o takich numerach, które zmieniły  operatora więcej niż jeden raz.

autor: Krzysztof Nieścioruk

 

 
   Jeśli informacja na stronie była przydatna - Poleć nas na Facebooku

 


*** Kopiowanie tekstu bezwzględnie zabronione***
 

 


więcej
więcej
© Przeniesieniegsm.pl Wszelkie prawa zastrzeżone 2011